Logo
  • enEnglish
  • enVietnamese
  • enThailand
  • enIndonesian
  • หน้าแรก /
  • คำถามที่พบบ่อย

FAQ

I. ช่องทางการชำระเงิน

I. ช่องทางการชำระเงิน

II. คู่มือการเรียน KYNA ENGLISH แบบตัวต่อตัวผ่านแเว็บไซต์สำหรับเด็ก

III. คู่มือการเรียน KYNA ENGLISH แบบตัวต่อตัวผ่านแเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่

IV. คู่มือการเรียนตัวต่อตัวผ่านแอปพลิเคชัน KYNA ENGLISH

V. คำแนะนำสำหรับการทำแบบฝึกหัดหลังจบคาบเรียน

VI. แนะนำการดูรายงานการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

VII. คำแนะนำสำหรับการยกเลิกคาบเรียนผ่านระบบหรือแอปพลิเคชัน KYNA ENGLISH

VIII. นโยบายการคืนเงิน

IX. ช่องทางการติดต่อ

Question

I. ช่องทางการชำระเงิน

II. คู่มือการเรียน KYNA ENGLISH แบบตัวต่อตัวผ่านแเว็บไซต์สำหรับเด็ก

III. คู่มือการเรียน KYNA ENGLISH แบบตัวต่อตัวผ่านแเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่

IV. คู่มือการเรียนตัวต่อตัวผ่านแอปพลิเคชัน KYNA ENGLISH

V. คำแนะนำสำหรับการทำแบบฝึกหัดหลังจบคาบเรียน

VI. แนะนำการดูรายงานการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

VII. คำแนะนำสำหรับการยกเลิกคาบเรียนผ่านระบบหรือแอปพลิเคชัน KYNA ENGLISH

VIII. นโยบายการคืนเงิน

IX. ช่องทางการติดต่อ

Back to top