ไม่ใช่แค่เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอ Kyna English ยังเป็นคอร์สเรียนที่ สมบูรณ์แบบ ครบวงจร ที่สุดสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

  • ครูเจ้าของภาษาจะเน้นแก้ไขและพัฒนาการออกเสียง - หนึ่งในทักษะด่อยที่สุดของนักเรียนประเทศไทย
  • ความรู้ได้อธิบายผ่านรูปภาพ วิธีการจดจำสุดเจ๋ง => นักเรียนจำศัพท์ ไวยากรณ์ ... ได้ง่าย
  • เนื้อหาบทเรียนมีความใกล้ตัว => นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • แผนการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของยุโรป => นักเรียนเห็นการพัฒนาในทุกๆ บทเรียน

สมัครเลยเพื่อรับส่วนลดสูงสุด

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล (ไม่กรอก หากไม่มี)

ไลน์ไอดี

แผนการเรียนมาตรฐานสากล

นักเรียนมีพัฒนาในการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน อย่างเท่าเทียมหลังเรียนเพียง 3 เดือน

ช่วงอายุ

13

14

15

16

17

18

ระดับต่างๆ ของ Kyna English Junior Adventurer Explorer Pioneer
CEFR A2 (KET) B1 (PET)
IELTS 3.0 4.0 5.0
ช่วงอายุ ระดับต่างๆ ของ Kyna English Junior CEFR Cambridge
13
14
Adventurer A2 (KET) 3.0
15
16
Explorer 4.0
17
18
Pioneer B1 (PET) 5.0

เก่งทุกทักษะอย่างเท่าเทียมกันด้วย 7 ขั้นตอนมาตรฐาน

ได้ออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งด้านภาษา

ฝึกพูดผ่านบทสนทนาที่ได้ใช้ในสนทนาชีวิตจริง

คุณครูสอนไวยากรณ์ เคล็ดลับเจ๋งๆ เพื่อให้นักเรียนจำได้ง่าย

ฝึกการเขียนและได้คุณครูตรวจและแก้ไขแต่ละคำ พัตนาอย่างสมบูรณ์แบบ

เรียนรู้แหล่งศัพท์ใหม่ด้วย 200 แบบฝึกหัดการอ่าน

พัฒนาทักษะการฟังด้วยบทเรียน 100% สำเนียงเจ้าของภาษา

ทดสอบ ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาผ่านแบบฝึกหัดและข้อสอบ

เคล็ดลับเจ๋งๆ ได้คะแนนสูง เมื่อไปสอบใบรับรองมาตรฐานสากล: KET - PET - IELTS

ปี 2564 แล้ว อย่าทำให้ลูกต้องด้อยภาษาอังกฤษกว่าเพื่อนๆ
สมัครได้ที่

ส่วนลดค่าเรียนสุดพิเศษ

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

Kyna English Junior

  • Adventurer
  • Explorer
  • Pioneer

5500 บาทลดเหลือ 999 บาท

เวลาเรียน: ตลอดชีพ

Kyna English Junior Premium

  • Adventurer
  • Explorer
  • Pioneer

เป็นพิเศษ: ตรวจ แก้ไขการออกเสียง โดยใช้เทคโนโลยีอเมริกัน

4000 บาทลดเหลือ 649 บาท

เวลาเรียน: 1 ปี

ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล (ไม่กรอก หากไม่มี)

ไลน์ไอดี